NIYUグループ全社大会を開催いたしました。


7月26日全社大会を開催!
今年もグループ会社や協力会社が集まり、全社大会を開催しました。弊社も8月決算を増収・増益で迎える予想の旨を報告するとともに、次年度への決意を発表致しました。